PRA /PRCD

 

PRA/PRCD är en ögonsjukdom som leder till blindhet och som  vi en längre tid tampats med

inom Finsk Lapphund och även hos andra raser.

Vi har inte inom Finsk Lapphund sett många konkreta fall men för den skull finns det bland våra

hundar och risk för att den dyker upp då och då.

Januari 2006 kom ett genombrott för oss uppfödare! Vi kunde börja skicka in DNA tester till Optigen

i USA som ger svar på om våra hundar är smittade, bärare av sjukdomen eller är fria från densamma.

En hel del friade hundar har vi med tiden fått och det är ju alltid skönt att veta.

Ett flertal har nu skickat in DNA, från både Sverige, Danmark, Finland m flera länder för att få svar

på om just deras hundar kommer få sjukdomen eller blir friade.

Hur sjukdomen ärvs ner i % beroende på vilka individer man använder ihop i en parning kan ni se här nedan,

Som ni säkert förstår är detta ett helt otroligt bra verktyg som vi kommer att kunna använda oss av i vår avel för

framtida friska valpar så det är viktigt att vi alla uppfödare tar del av detta verktyg för att ge Er valpköpare

friska valpar från i alla fall denna sjukdom.